• Ул. Скупи 20 бр. 29б, Скопје
  • +389 70 234 142
  • rubikon.zdruzenie@gmail.com

Секој од нас има моќ да донесе промени

Да станеме проактивни и да донесеме позитивно влијание во средината

Младинска работа

Врсничко насилство

Социјална Инклузија

Неформално образование

Помогнете ни да придонесеме за подобар живот за сите

Ги следиме нашите цели

Светот е како Рубикова коцка. Да почнеме го менуваме локално