• Ул. Скупи 20 бр. 29б, Скопје
  • +389 70 234 142
  • rubikon.zdruzenie@gmail.com

Форум театар за деца од предшколска возраст – „Шумски правила“

Целна група: Деца и вработени од градинката Росица, Скопје

Тема: Воспоставување правила во група
Реализирани 4 Форум театарски, куклени претстави во 4 градинки
За прв пат во Македонија техниката Форум театар е прлагодена за деца од предшколска возраст, што претставува пионерски чекор во светски рамки.